AVEO-Coaching werkwijze

Hoe ziet een individueel coachtraject eruit?

Dit is afhankelijk van de aard en intensiteit van de coachvraag. Een gemiddeld coachtraject bestaat uit 5 tot 8 gesprekken van 1,5 uur. Aanvullend is er de mogelijkheid om een aantal extra gesprekken in te plannen.

Via e-mail of telefoon plannen we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek, waarin we wederzijdse verwachtingen en onze werkwijze bespreken en vastleggen. Tijdens dit gesprek beoordeel ik of ik de juiste persoon ben om je coachvraag te beantwoorden. We ronden het gesprek af met een evaluatie. We beoordelen samen of we ons veilig en voldoende vertrouwd voelen bij elkaar om het coachtraject aan te gaan.

Het tweede gesprek bestaat uit een analyse. Gevolgd door de uitvoeringsfase, waarin ik verschillende methoden kan inzetten, afhankelijk van de coachvraag. Ik werk met het inzetten van opdrachten, noem het “schaduwwerk”. Bijvoorbeeld: zelfreflectie, nadenken over een thema wat speelt, lezen over een onderwerp.

Na drie gesprekken volgt een tussenevaluatie om te checken of er een verschuiving plaatsvindt in de richting van het gestelde leerdoel. Na vijf gesprekken evalueren we of het gestelde leerdoel is bereikt, met de mogelijkheid om nogmaals een aantal extra gesprekken in te plannen.

Ontwikkelbudgetten

Binnen elk bedrijf en elke organisatie is het gebruikelijk dat je scholing en/of training volgt om bij te blijven in het vakgebied van jouw werkzaamheden. Hiervoor zijn scholings- en ontwikkelbudgetten beschikbaar. Op aanvraag bij je werkgever kun je daar gebruik van maken. Coaching met een duidelijk en haalbaar leerdoel is een persoonlijke ontwikkeling, waardoor jij jezelf verbetert en je skills vergroot. Het zorgt ervoor dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft. Vraag er eens naar bij je manager!

Gratis intake gesprek

Geen therapie

Kortdurende sessies

Gestructureerde gesprekken

Activerende gespreksmodellen

Klachtenregeling

Ik ben een professionele coach en sta geregistreerd bij de ST!R. Hiermee heb ik me verbonden aan de gestelde gedragscode en geheimhouding. Mocht er zich desondanks een situatie voordoen waarover je een klacht hebt, bespreken we dit samen op een deskundige manier. Komen we er samen niet uit, dan kun je gebruikmaken van de hier te downloaden klachtenregeling van de ST!R. .

Hoeveel kost AVEO-Coaching

Het kennismakingsgesprek bied ik je gratis aan. Als we vervolgens besluiten een coachtraject te starten, hanteer ik een tarief van 75 Euro per uur (exclusief BTW).

Het tarief is afhankelijk van het soort traject en het aantal deelnemers in de groep. Mijn tarief is gericht op 100 Euro per uur (exclusief BTW). Graag bespreek ik jouw wensen. Vervolgens maak ik een offerte.

Individuele coaching

€75/per uur

Contact

Intervisie

V.A. €100/per uur

Contact

Algemeen periodiek coaching

op aanvraag

Contact

Bent u geinteresseerd in wat wij bieden en
wilt u op de hoogte blijven?