Intervisie AVEO programma

Intervisie is een effectieve en laagdrempelige vorm van deskundigheidsbevordering. Medewerkers met een gelijke functie doen een beroep op collega’s.
Intervisie is een groepsleerproces. Men leert van en met elkaar aan de hand van concrete werkervaringen en persoonlijke leerdoelen. Het doel is het vergroten van de professionele effectiviteit van ieder lid uit de intervisiegroep. Deelname aan intervisie is op vrijwillige basis.

Voor de werkgever is intervisie een (bij)scholing. Met intervisie wordt aangetoond hoe er binnen een organisatie aan scholing, kwaliteit en professionalisering wordt gewerkt.

Intervisie is een deskundigheidsbevordering die bij verschillende vraagstukken wordt ingezet, zoals bij:

 • een veranderende organisatie;
 • veranderingen van methodieken;
 • reorganisatie;
 • kwaliteit willen bieden.

Hoe werkt intervisie?

Een intervisiegroep bestaat uit een aantal collega’s met een gemeenschappelijk leerdoel of ieder een eigen leerdoel. Door elkaar op een effectieve wijze te bevragen, leert ieder lid van de intervisiegroep om op zijn eigen manier en op professionele wijze effectief te zijn en om te gaan met de ingebrachte leervraag.

Ingebrachte vraagstukken kunnen zijn:

 • samenwerken op de werkvloer;
 • communiceren met je collega’s;
 • professionalisering van je zelf;
 • tijdens vergaderingen je mening geven;
 • kwaliteit willen leveren;
 • omgaan met werkdruk;
 • aangeven van je grenzen.

Wat is het effect van intervisie

Met intervisie leer je een eigen mening en visie te ontwikkelen. Het verhoogt het functionele handelen, waarmee de professional zich ontwikkelt en de kwaliteit van de organisatie wordt verhoogd.

Hoe bied ik intervisie aan?

Er zijn veel verschillende vormen van intervisie, waaronder:

 • een workshop;
 • kortdurende (on)begeleide intervisie;
 • langdurende (on)begeleide intervisie.

Mijn rol als begeleider is om mij tijdens het proces overbodig te maken, zodat de groep zelfstandig verder kan. Daarbij sta ik voor integriteit, vertrouwen, veiligheid en gelijkwaardigheid.

Tijdens het voortraject bespreken we de succesfactoren die noodzakelijk zijn voor het slagen van de intervisie.

Heb je interesse en wil je door middel van intervisie de deskundigheid binnen jouw bedrijf verhogen? Ik nodig je graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Bent u geinteresseerd in wat wij bieden en
wilt u op de hoogte blijven?